Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 15/10/2019

Lijst van voorgedragen kandidaten (in alfabetische volgorde)

1. Vier vacante plaatsen van rechter in de rechtbank van eerste aanleg Limburg (Belgisch Staatsblad van 22 mei 2019): Davy Evens, Peter Schollen, Marc Vandenbempt en geen voordracht

2. Twee vacante plaatsen van rechter in de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgisch Staatsblad van 22 mei 2019): Sarah Brouwers en Tâm Dâng Vû

3. Vacante plaats van rechter in de rechtbank van eerste aanleg Leuven (Belgisch Staatsblad van 22 mei 2019): Kristophe Everaerts

4. Vier vacante plaatsen van rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen (Belgisch Staatsblad van 22 mei 2019): Andrée De Pauw, Jan Hebbelinck, Bert Mabilde en Heleen Van Asch

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissies over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van vijftig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde binnen vijftien dagen tot een nieuwe voordracht over te gaan.