België deelt gerechtelijke expertise met Marokko

De gerechtelijke instellingen van Marokko evolueren volop. De vele hervormingen moeten de rechtsstaat versterken, en dat met steun van een onafhankelijke, laagdrempelige en efficiënte rechterlijke macht. Een van de concrete verwezenlijkingen is de Hoge Raad voor de Rechterlijke Macht (CSPJ) die in 2017 het levenslicht zag.

De verschillende actoren van de Belgische justitie (de FOD Justitie, de Hoge Raad voor de Justitie, het College van hoven en rechtbanken en het College van het openbaar ministerie) hebben alvast hun krachten gebundeld om de institutionele, leidinggevende en organisatorische competenties van de CSPJ te ondersteunen. Dit uit zich onder meer in de uitwisseling van good practices en het ‘acquis communautaire’ van Europa.

Het startschot van dit project is gegeven op donderdag 2 mei in Rabat in aanwezigheid van heel wat Belgische en Marokkaanse spelers uit de gerechtelijke wereld. Het programma met de activiteiten loopt over een periode van twee jaar. Het project wordt gefinancierd door de Europese Unie en kadert binnen een langdurige en vruchtbare samenwerking tussen het Koninkrijk Marokko en België. Om het project tot een goed einde te brengen, kunnen de Belgische gerechtelijke actoren rekenen op de medewerking van het Belgisch Ontwikkelingsagentschap Enabel.