Mededeling naar aanleiding van de zaak Steve B.

Een week geleden heeft de Hoge Raad een rapport uitgebracht met de oproep om van de strijd tegen seksueel geweld een topprioriteit te maken.

Amper enkele dagen later hoorde de Hoge Raad met ontzetting en droefnis van de tragische omstandigheden waarin Julie Van Espen is gestorven. Via de media nam de Hoge Raad kennis van het verloop van een lopende gerechtelijke procedure lastens de vermoede dader over vroegere feiten.

Vooreerst wil de Hoge Raad zijn medeleven en grootst mogelijke steun betuigen aan de familie en kennissenkring van Julie.

De Hoge Raad is uiteraard erg begaan met de onafhankelijkheid van de magistraten en het noodzakelijke respect voor de inhoud van gerechtelijke beslissingen, maar stelt zich vragen bij de manier waarop is omgegaan met het dossier van Steve B. door het Antwerpse gerecht.

Het is de taak van de Hoge Raad om eventuele structurele tekortkomingen op te sporen en verbeteringen voor te stellen. De Hoge Raad heeft zich dan ook geïnformeerd bij enkele verantwoordelijken van het Antwerpse gerecht, om in te schatten welke initiatieven kunnen genomen worden om de werking van justitie te verbeteren en om dergelijke tragedies in de toekomst te vermijden, in Antwerpen of elders.