Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 3/12/2019

Lijst van voorgedragen kandidaten (in alfabetische volgorde)

1. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Beringen (Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2019): geen voordracht

2. Twee vacante plaatsen van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Hasselt (Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2019): Anouk Cleeren en Petra Daemen

3. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Hasselt (Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2019): Vanessa Vliegen

4. Twee vacante plaatsen van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Bilzen (Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2019): geen voordracht en geen voordracht

5. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Aarschot (Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2019): geen voordracht

6. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Leuven (Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2019): Nadia Michiels

7. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Tienen (Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2019): An-Sofie Limme

8. Twee vacante plaatsen van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Wetteren (Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2019): Luc Burgelman en Evelyne Van Den Vreken

9. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het  kanton Torhout (Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2019): Annette Vermout

10. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Zaventem (Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2019): Dirk Wouters

11. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Lennik (Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2019): geen voordracht

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissies over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van vijftig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde binnen vijftien dagen tot een nieuwe voordracht over te gaan.