Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 8/10/2019

Lijst van voorgedragen kandidaten (in alfabetische volgorde)

1. Vacante plaats van rechter in de arbeidsrechtbank te Gent (Belgisch Staatsblad van 22 mei 2019): Annelies Huys

2. Acht vacante plaatsen van rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 22 mei 2019): Melissa Beeckman, Sofie Cauwenberghs, Robby Hoskens, Lentle Jespers, Klaartje Kinnaer, Olivier Lins, Leen Raats en Geertrui Van Reusel

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissies over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van vijftig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde binnen vijftien dagen tot een nieuwe voordracht over te gaan.