Persbericht : Audit van het parket van Namen: jawel, Justitie wil evolueren!

De Verenigde advies- en onderzoekscommissie (VAOC) van de Hoge Raad voor de Justitie heeft haar audit van de verandering bij het parket van Namen net afgerond. Het rapport is het resultaat van meerdere weken werk op het terrein, van analyses en van meer van vijftig interviews. De audit werd gevoerd in de moeilijke context van de sluiting van het Justitiepaleis van Namen.

De audit kwam er op uitdrukkelijk verzoek van de procureur des Konings Vincent Macq, die een externe en kritische blik wou op de manier waarop de reorganisatie van de afdelingen Namen en Dinant werd opgezet en uitgevoerd. Sinds kort worden bijvoorbeeld alle verkeerszaken van het hele arrondissement Namen alleen nog behandeld door de afdeling in Dinant.

De HRJ vindt de wens van de procureur des Konings om nieuwe lijnen uit te zetten zeer positief. De magistraten en het personeel waren van goede wil om de veranderingen door te voeren. Maar de HRJ stelt wel de intuïtieve en empirische aanpak vast, en het ontbreken van ex ante en ex post gegevens die nodig zijn om objectief te kunnen beoordelen of de doelstellingen die men wilde bereiken met de reorganisatie ook daadwerkelijk werden gerealiseerd.

Niet alle magistraten-korpschefs zijn geboren managers, laat staan dat ze kunnen rekenen op veel hulp van buitenaf om het hoofd te bieden aan de immense uitdagingen. De HRJ hoopt dan ook dat de in het rapport voorgestelde verbeteringen andere gerechtelijke entiteiten van het Koninkrijk zullen helpen om de sprong te wagen en veranderingen door te voeren die de werking van Justitie verbeteren.

Het volledige rapport vindt u hier:

http://www.hrj.be/sites/default/files/press_publications/190916_rapport_audit_parket_namen.pdf