Vanessa de FRANCQUEN, nieuwe voorzitter van de Hoge raad voor de Justitie.

Op 12 september 2019 heeft Vanessa de FRANCQUEN het voorzitterschap van de Hoge Raad voor de Justitie overgenomen van Joris LAGROU.

De wet voorziet in een beurtrol voor het algemene voorzitterschap onder de vier leden van het Bureau.

Vanessa de FRANCQUEN is advocaat aan de (Franstalige) Balie van Brussel (sinds 1998) en gewezen Secretaris van de Franse Orde van de advocaten bij de Balie van Brussel. Ze is ook plaatsvervangend rechter in de Franstalige Ondernemingsrechtbank van Brussel. 

Binnen de Hoge Raad is ze voorzitter van de Franstalige benoemings- en aanwijzingscommissie sinds september 2016 en van het Franstalig college en van de verenigde benoemings- en aanwijzingscommissie sinds september 2018. Ze leidt ook de projectgroep waarvan de werkzaamheden de toegang tot justitie en de gevolgen van de artificiële intelligentie op justitieel gebied bestrijken. 

Joris LAGROU blijft voorzitter van de Nederlandstalige benoemings- en aanwijzingscommissie en heeft de leiding van de projectwerkgroep rond de magistratuur van de toekomst

Magali CLAVIE zit nog steeds de verenigde advies- en onderzoekscommissie en de Franstalige advies- en onderzoekscommissie voor. Zij leidt het project rond een autonome, performante en transparante justitie. Christian DENOYELLE is voorzitter van het Nederlandstalig college van de Hoge Raad en zit ook de Nederlandstalige advies- en onderzoekscommissie voor. Hij is verantwoordelijke van het project tot bevordering van een helder juridisch taalgebruik.

Woordje van de nieuwe voorzitter