Verenigde benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 13/02/2019

Lijst van voorgedragen kandidaten

1.   Hernieuwing mandaat van voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel : geen hernieuwing.

2.   Hernieuwing mandaat van voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel : geen hernieuwing.