Verenigde benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 15/01/2020

Lijst van voorgedragen kandidaten

1. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Sint-Jans-Molenbeek (Belgisch Staatsblad van 23/08/2019): Anne REUL.

2. Vacante plaats van voorzitter van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel (Belgisch Staatsblad van 11/10/2019): Anouk DEVENYNS.

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissies over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. 

Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van vijftig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde binnen vijftien dagen tot een nieuwe voordracht over te gaan.