Inschrijvingsformulier voor het examen inzake beroepsbekwaamheid (tweede sessie 2019-2020)

Sluiting der inschrijvingen: 5 juni 2020 om 12:00:00 uur (’s middags)

Het voorliggende formulier is uitsluitend toegankelijk voor de kandidaten die houder zijn van een diploma van licentiaat of master in de rechten in het Nederlands. De kandidaten die aan de voorwaarden voldoen om het schriftelijke deel van het examen in het Duits af te leggen en zulks wensen te doen kunnen deze taalkeuze ingeven bij het doorlopen van de inschrijvingsprocedure.

U kan zich door middel van het onderstaande formulier inschrijven voor het examen inzake beroepsbekwaamheid 2019-2020bis.

In de laatste rubriek van het inschrijvingsformulier zal u worden gevraagd om

  • uw curriculum vitae (zie het standaardformulier onder de rubriek “gerelateerde documenten”) en
  • uw diploma van licentiaat of master in de rechten en
  • uw attest(en) van voldoende beroepservaring (minstens vier jaar juridische diensten gedurende de vijf jaar die de datum van uw inschrijving voorafgaan) te uploaden.

De Duitstalige kandidaten dienen bovendien het vereiste bewijsstuk te uploaden.

Zorg er vóór het ingeven van uw gegevens voor dat u deze verschillende documenten bij de hand hebt.

Opgelet! U kan telkens slechts één document uploaden (pdf, jpg, jpeg of tiff-formaat). Indien u voor een categorie meerdere stukken (bv. een bijkomend diploma) wenst toe te voegen, dan dient u deze documenten samen te groeperen in één pdf-document.

Er wordt de kandidaten tevens aanbevolen om kennis te nemen van de inlichtingen die zijn opgenomen in het examenprogramma, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 9 september 2019 en in de oproep tot de kandidaten, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 5 mei 2020.

Alle rubrieken van het onderstaande formulier moeten worden ingevuld en de vereiste documenten moeten worden toegevoegd. Onvolledige inschrijvingen zullen niet-ontvankelijk worden verklaard.

Het is absoluut noodzakelijk dat u een correct e-mailadres vermeldt, aangezien alle verdere communicatie met betrekking tot de examenprocedure (uitnodigingen, resultaten, etc.) elektronisch verloopt.

Belangrijke informatie: Het gewijzigde artikel 259bis-9, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat “de kandidaten die 5 keer niet geslaagd zijn voor het examen inzake beroepsbekwaamheid uitgesloten worden van elke latere deelname aan het examen inzake beroepsbekwaamheid” (cfr. art. 244 van de wet van 6 juli 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 juli, inwerkingtreding op 3 augustus 2017). Een inschrijving die niet wordt gevolgd door een deelname, wordt niet meegeteld.

De personen die reeds ingeschreven zijn voor het examen inzake beroepsbekwaamheid waarvoor de oproep tot de kandidaten werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 december 2019 moeten zich niet opnieuw inschrijven. De twee examens zullen worden samengevoegd en tezelfdertijd georganiseerd. Het gaat om dezelfde proef in die zin dat de aan de kandidaten voorgelegde dossiers identiek zullen zijn.

Indien u problemen zou ondervinden kan u contact opnemen met het secretariaat van de benoemings- en aanwijzingscommissie: natalie.callebaut@hrj.be – 02/535.16.68 - 02/535.16.16.

Inschrijvingsformulier >>