Verkiezingen

Uitstel van de verkiezingen van de leden-magistraten van de HRJ

Het mandaat van de huidige leden van de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) verstrijkt in september 2020. In de loop van het eerste semester van 2020 zullen dus 44 nieuwe leden moeten worden aangesteld voor een mandaat van vier jaren (2020-2024).

Verkiezing leden-magistraten

De leden-magistraten van de HRJ worden verkozen door hun collega-magistraten. De oproep tot de kandidaten-magistraten werd op 10 januari 2020 door de HRJ bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. De verkiezing vindt plaats op vrijdag 24 april  2020. Er moeten 22 leden-magistraten worden gekozen, waarvan 11 Nederlandstaligen en 11 Franstaligen.

Op deze pagina kunnen zowel de kandidaten-magistraten als de kiezers terecht voor modelformulieren en bijkomende inlichtingen.

Benoeming leden niet-magistraten

De 22 leden niet-magistraten worden benoemd door de Senaat. De oproep tot de kandidaten  niet-magistraten werd door de Senaat in hetzelfde Belgisch Staatsblad van 10 januari 2020 gepubliceerd.  De benoeming door de Senaat van de leden niet-magistraten zal in het voorjaar van 2020 gebeuren. Voor bijkomende inlichtingen kunnen de kandidaten niet-magistraten zich wenden tot de griffie van de Senaat (gref@senate.be – 02/501.72.34).