Woordje van de voorzitter : Christian Denoyelle

Elke dag geven duizenden gerechtelijke medewerkers vorm aan onze democratische rechtstaat. Dat gebeurt veelal door notarissen, gerechtsdeurwaarders, advocaten, gerechtspersoneel en magistraten. En ook talloze anderen brengen het recht in de praktijk.

Meestal gaat het goed. Vaak zonder het te weten ademen we het recht van onze samenleving in en genieten we van onze vrijheden. Justitie werkt!

Maar het loopt ook wel eens mis. En dat schokt. Het is de ambitie van de vernieuwde en jonge ploeg van de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) om samen met u het vertrouwen van eenieder in Justitie te herstellen. Door kritisch te kijken naar hoe het systeem functioneert en voorstellen te doen om de werking te verbeteren.

De HRJ selecteert de kandidaten die magistraat willen worden. Zo bepaalt de HRJ op termijn een groot deel van het beeld dat de rechtzoekenden van Justitie zullen hebben.

De HRJ voert ook audits uit en onderzoekt op het terrein wat goed en fout gaat. Op eigen initiatief of op vraag van de ministers of het parlement brengt de HRJ adviezen uit over wetten-in-wording of bestaande wetgeving.

Ook u kan uw steentje bijdragen om Justitie te verbeteren. Via deze website kan u ook goede ideeën kenbaar maken. Of u kan de HRJ aanschrijven om problemen die u zelf heeft ervaren met Justitie te signaleren. De HRJ zal dan uw klacht onderzoeken, voor zover dat binnen onze bevoegdheid ligt.

Zo werken we samen aan een dynamische en menselijke Justitie.

C. Denoyelle

Voorzitter