Advocaten die procedures in vreemdelingenzaken misbruiken weldra gestraft? De HRJ informeert naar de plannen van de Regering…

Een van de projecten in het Krokusplan van de Hoge Raad voor de Justitie heeft betrekking op "de toegang van de burger tot justitie" waarbij ook aandacht zal gaan naar de beteugeling van eventuele misbruiken.

In de pers werd gewag gemaakt van een voorontwerp van wet waardoor in vreemdelingenzaken sancties zouden kunnen getroffen worden rechtstreeks tegen advocaten die misbruik van de procedures zouden maken.

Het Bureau van de Hoge Raad voor de Justitie heeft gevraagd om de tekst van dit voorontwerp over te maken, om met kennis van zaken na te gaan of de Hoge Raad de regering nuttig zou kunnen adviseren.

Update 28 maart 2017

Inmiddels heeft de Verenigde Advies- en Onderzoekscommissie kennis genomen van de tekst van het voorontwerp dat niet zo verregaand is als men had doen uitschijnen in bepaalde media. De Hoge Raad blijft aandacht hebben voor de problematiek van de toegang tot justitie, waarvoor trouwens een projectwerkgroep is gestart.