Audit over het toezicht op de bewindvoering over beschermde personen

De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) is vandaag een audit gestart over de bewindvoering over beschermde personen. In de audit wordt nagegaan of het toezicht door de vrederechters op de bewindvoeringen op een kwaliteitsvolle manier is georganiseerd. De focus ligt op:

  • de selectie en aanwijzing van de bewindvoerders
  • de administratieve opvolging van de bewindvoeringen
  • de financiële controles op de boekhouding van de bewindvoerders
  • het omgaan met het risico op belangenvermenging/fraude

Zo krijgt de HRJ een goed zicht op wat er nu al goed loopt en wat eventueel beter kan. Over enkele maanden volgt een publiek rapport waarin de HRJ aanbevelingen zal doen.