Audit van het personeelsbeheer bij de rechtbanken van eerste aanleg afgerond.

De rechtbanken doen wat ze kunnen met de beperkte middelen die ze hebben. Maar een instrument om de werklast objectief te meten is dringend nodig. Dat concludeert de HRJ na een audit van het personeelsbeheer bij alle rechtbanken van eerste aanleg van het land.

De samenvatting van de audit is hier terug te vinden.