Bedreigingen voor de onafhankelijkheid van justitie in Polen

De Executive Board van het Europees Netwerk van Raden voor de Justitie (ENRJ) waarvan de HRJ lid is, heeft een verzoek tot samenwerking ontvangen van de Poolse Nationale Raad voor Justitie (Krajowa Rada Sądownictwa) naar aanleiding van het indienen van twee wetsontwerpen door de Poolse regering betreffende de gerechtelijke organisatie en de Nationale Raad voor Justitie. Naar aanleiding hiervan heeft de Executive Board van het ENRJ gewezen op de normen die van toepassing zijn op de gerechtelijke organisatie en op de raden voor justitie om een democratische werking te garanderen door de voorrang te geven aan het recht volgens de in de Europese Unie gedeelde waarden. De Executive Board besluit dat indien niet aan deze normen op verschillende niveaus wordt voldaan, de betreffende wetsontwerpen de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Polen kunnen ondermijnen.

Meer info in het advies van het ENRJ: