Belgisch-Marokkaanse jumelage van de rechtsmacht

Belgisch-Marokkaanse jumelage van de rechtsmacht ‘Appui au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire du Maroc’. Het project werd op 25 juli in Rabat ingeleid met de redactie van een ethische code voor de Marokkaanse magistratuur. De voorzitter van de Advies- en onderzoekscommissie van de HRJ, projectleider, nam het woord als deskundige voor België.

Jumelage belgo-marocain