Belgisch-Marokkaanse jumelage van de rechtsmacht ‘Appui au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire du Maroc’.

Belgisch-Marokkaanse jumelage van de rechtsmacht ‘Appui au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire du Maroc’. Op 24 juli, werd de eerste workshop over de budgettaire en administratieve autonomie van de Hoge Raad van Marokko georganiseerd in Rabat. Paul Vandenberghe, administrateur van de Belgische HRJ, nam het woord als deskundige en verantwoordelijke voor dit aspect van de jumelage.

Jumelage belgo-marocain