Bemiddeling aanmoedigen en promoten: JA! Bemiddeling opleggen: NEEN!

Op 6 maart 2018 stelde de HRJ aan de Commissie voor de Justitie van het parlement  zijn advies voor over het wetsontwerp van 5 februari 2018 over alternatieve methoden om geschillen te beslechten.