De HRJ heeft deel genomen aan het Colloquium van het Netwerk van Franstalige raden van de magistratuur in Dakar.

De Hoge Raad voor de Justitie maakt voortaan deel uit van het Netwerk van Franstalige raden van de magistratuur (RFCMJ). Op 6, 7 en 8 november laatstleden was een delegatie van de HRJ aanwezig op een colloquium in Dakar met als titel: “De onafhankelijkheid van de magistratuur en de technologie in de toekomst”. De eerste dag werd gewijd aan een opleiding in deontologie en ethiek. De principes van Bangalore met betrekking tot de gerechtelijke deontologie, de ethiek en de rol van de raden van de magistratuur werden er besproken, evenals de rol van opleiding voor volwassenen. De tweede dag werd het accent gelegd op de rol van de sociale media en de voorspelbaarheid van justitie. Magali Clavie, de actuele voorzitter van de HRJ, heeft er als gastspreker een uiteenzetting gehouden over de onafhankelijkheid van de magistratuur en de schijnbare of werkelijke paradox tussen justitie en voorspelbaarheid. Het driedaags colloquium werd beëindigd met een discussie over de online-toegang tot rechterlijke beslissingen en met een voorstelling van een handleiding deontologie voor de Senegalese magistraten, resultaat van lang overleg en van intense internationale samenwerking. Dit colloquium heeft ongetwijfeld het debat verrijkt en de weg aangeduid die de HRJ in de komende maanden, in samenwerking met zijn internationale partners, wil blijven bewandelen.