De HRJ levert een bijdrage aan het door het IGO ondersteunde twinningproject, dat tot doel heeft het Institut Supérieur de la Magistrature van Marokko te versterken.