De HRJ ontvangt een Marokkaanse delegatie

De Hoge Raad voor de Justitie heeft op 13 maart de delegatie van de Minister van Justitie van Marokko ontvangen die gedurende de hele week op bezoek is in België.

De ontvangst van de Marokkaanse delegatie past binnen het actieplan Justitie in verandering dat strekt tot een uitwisseling van best practices tussen de FOD Justitie en de Marokkaanse Minister van Justitie. De ontmoeting met de HRJ was meer bepaald gericht op de optimalisatie van de Hoge Raad voor de Rechterlijke Macht van Marokko.

De vergadering waaraan ook de verbindingsmagistraten in dienst bij beide landen hebben deelgenomen, was de gelegenheid voor een zeer vruchtbare uitwisseling van ervaringen.