De sociale netwerken en de magistratuur - Een trendy magistraat: onder welke voorwaarden?

Op initiatief van het Netwerk van Franstalige raden van de magistratuur (Réseau francophone des conseils de la magistrature judiciaire) heeft een werkgroep, waaraan de HRJ actief deelnam, een algemene denkoefening uitgevoerd over het gebruik van sociale netwerken door de magistraten. Het Franstalige netwerk heeft de aanbevelingen van deze werkgroep op zijn laatste jaarlijkse conferentie goedgekeurd. De werkzaamheden van de werkgroep en de aanbevelingen worden gepubliceerd met de vriendelijke toestemming van het Netwerk van Franstalige raden van de magistratuur.