De VAOC schetst in een brief de standpunten die zij heeft ingenomen over de informatisering van justitie

Op 10 juni 2020 kreeg de minister in de Commissie voor de Justitie van de Kamer een mondelinge vraag over de werking van het MaCH-informaticasysteem. Dat is het informaticasysteem waarmee een groot deel van de rechtscolleges en parketten in België is uitgerust. De minister verwees in zijn antwoord naar verslagen van de Hoge Raad voor de Justitie. In een brief aan de voorzitter van de Commissie voor de Justitie heeft de Verenigde advies- en onderzoekscommissie de standpunten die zij heeft ingenomen over de informatisering van justitie geschetst.