Een voortdurende verbetering van de selectieprocedure voor kandidaat-korpschefs

Om de selectieprocedure voor magistraten voortdurend te verbeteren en de aanwerving van korpschefs verder te professionaliseren, heeft de Hoge Raad voor de Justitie verschillende initiatieven genomen.

Het gaat onder meer om het verfijnen van de selectieprocedure voor korpschefs om er zeker van te zijn dat zij niet alleen de moderne managementbeginselen van een organisatie uitstekend beheersen maar ook dat ze in staat zijn om een beleidsplan vanuit het menselijke aspect ervan ten uitvoer te brengen.

De benoemings- en aanwijzingscommissies zullen vanaf nu de door de kandidaat-korpschefs ingediende beleidsplannen en het document “Resultaten en vooruitzichten”, dat zal moeten worden overgemaakt door de kandidaat ter gelegenheid van zijn hernieuwing, analyseren aan de hand van het model van interne beheersing INTOSAI.

Ook psychologische tests en situatiescenario’s zullen worden ingevoerd om na te gaan of de kandidaat-korpschef op grond van zijn persoonlijkheid in staat is een gerechtelijke entiteit te leiden op een wijze die de leden ervan respecteert en motiveert.