Einde mandaat Wim Van der Donckt

Wim Van der Donckt (lid-niet-magistraat van de HRJ) heeft op 9 maart 2017 de eed afgelegd als federaal volksvertegenwoordiger. Aangezien het lidmaatschap van de Hoge Raad voor de Justitie onverenigbaar met de uitoefening van een bij verkiezing verleend openbaar mandaat heeft de Algemene Vergadering van de HRJ de beëindiging van zijn mandaat vastgesteld. Het Bureau zal de voorzitster van de Senaat verzoeken om de procedure tot aanwijzing van een opvolger op te starten.