European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ)

Het Uitvoerend Bureau van het ENCJ is zeer verbaasd over de goedkeuring door de Poolse parlementaire commissie van justitie van een aantal amendementen die de wet over de Poolse Nationale Raad voor de Magistratuur (Krajowa Rada Sądownictwa - de 'KRS') grondig wijzigen en dat zonder, zoals dat al in het verleden werd nagelaten, een werkelijk overleg met de Raad voor de Magistratuur.

Tekst van de verklaring in het Nederlands hieronder.

De oorspronkelijke tekst van de verklaring (Engels)

Vorige verklaring van het Europese netwerk voor de raden van de Rechtspraak (juli 2017)