Europese Commissie steunt HRJ-workshop met internationale experten over heldere rechtstaal

Hoe zorgen we voor een duurzame mentaliteitsverandering om een heldere rechtstaal te gebruiken? Dat was het thema van een workshop met internationale experts die de HRJ op 6 maart 2020 organiseerde in samenwerking met de Structural Reform Support Service van de Europese Commissie.

Mette Jenssen, raadsheer in de Borgarter lagmannsret, sprak over de Noorse ervaringen met het stimuleren van een toegankelijke taal. Ilse Westenenk, hoofd van de communicatiedienst van de rechtbank van Oost-Brabant gaf een reeks voorbeelden van enthousiasmerende initiatieven die men in Nederland al heeft genomen. En Ingrid Olsson, taaladviseur van het Institutet for sprak och folkminnen vroeg zich luidop af of Zweden wel terecht aanzien wordt als het Nirvana van "klare taal". Nadien volgde een boeiende gedachtewisseling met de vertegenwoordigers van het College van hoven en rechtbanken, het College van het openbaar ministerie, de directeur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding, en leden van de werkgroep "Kruid" van de HRJ.

De gesmaakte workshop mondt hopelijk uit in een grote internationale conferentie over toegankelijke rechtstaal, dit najaar.