Geen fundamentele wetswijzigingen zonder grondige reflectie

In een open brief aan de voorzitter van de Kamer meldt de HRJ dat hij niet kan instemmen met de werkwijze die door de overheden gehanteerd wordt om fundamentele wetswijzigingen door te voeren.