Hertekening van het gerechtelijk landschap : de Hoge Raad voor de Justitie draagt de korpschefs van de nieuwe gerechtelijke arrondissementen voor

Op 1 april 2014 verdwenen de 27 gerechtelijke arrondissementen die we tot dan kenden, om er voortaan slechts 12 te vormen. De nieuwe arrondissementen worden ingedeeld op basis van de provinciegrenzen, met inachtneming van de specifieke kenmerken van Brussel en Eupen.

De hertekening van de rechterlijke organisatie is niet enkel territoriaal maar ook organisatorisch en kent meer autonomie toe aan deze nieuwe gerechtelijke arrondissementen op het vlak van middelen en personeel. In deze context zullen de korpschefs van de zittende magistratuur (voorzitters van de rechtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrechtbank en van de rechtbank van koophandel) en van het parket (procureur des Konings en arbeidsauditeur) binnen elk arrondissement een sleutelrol spelen in het beleid en het beheer dat er wordt gevoerd.

De meest bekwame kandidaten voordragen om deze nieuwe functies uit te oefenen en de decentralisering van de rechterlijke organisatie in werking stellen, is een belangrijke taak van de benoemings- en aanwijzings-commissies van de Hoge Raad voor de Justitie.

Onder de titel Recente activiteit vindt u de voordrachten voor de vacante plaatsen van korpschef van deze nieuwe gerechtelijke arrondissementen die door de Hoge Raad voor de Justitie werden gedaan.