Hertekening van het gerechtelijk landschap: vacante plaatsen van (provinciale) korpsoversten

De Hoge Raad voor de Justitie heeft thans kennis genomen van de kandidaturen die werden ingediend voor alle plaatsen van korpschef die in het Belgisch Staatsblad van 23 december 2013 vacant werden verklaard. Na ontvangst van de benoemingsdossiers zal de HRJ vanaf april kunnen overgaan tot het voordragen van de meest geschikte kandidaten aan de Minister van Justitie.

De korpschefs van de zetelende en de staande magistratuur zullen, binnen het hertekend gerechtelijk landschap, een essentiële rol vervullen in het beleid en het beheer van de sterk in omvang toegenomen arrondissementen. Het voordragen van de meest geschikte kandidaten voor deze nieuwe functies is dan ook een belangrijke taak voor de benoemings- en aanwijzingscommissies binnen de Hoge Raad voor de Justitie.

De Hoge Raad voor de Justitie zal, net zoals bij andere voordrachten, zijn taak ernstig nemen en zich ten volle inzetten voor een vlotte maar hoogstaande en kwaliteitsvolle selectie van deze toekomstige spilfiguren van de Belgische magistratuur.