Het Belgisch Ontwikkelingsagentschap en de Hoge Raad voor de Justitie werken samen.

De directeur-generaal van het Belgisch Ontwikkelingsagentschap (ENABEL), Jean VAN WETTER, en de voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie, Joris LAGROU, ondertekenden de overeenkomsten die de samenwerking tussen hun instellingen in het kader van internationale ontwikkelingsactiviteiten op het gebied van justitie organiseren.  

Het recente jumelageproject "Appui au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire" van Marokko, dat door de Europese Unie wordt gefinancierd, is de eerste samenwerking in dit partnerschap. Onder leiding van de huidige voorzitter van de Advies- en onderzoekscommissie van de HRJ, Magali CLAVIE, aangeduid als projectleider, heeft het project tot doel de capaciteiten van de jonge Marokkaanse Hoge Raad voor de rechterlijke macht te versterken.