Het verkleinen van de achterstand in de hoven van beroep gaat hand in hand met de ontwikkeling van de interne controle: een vanzelfsprekendheid die op het terrein werd bevestigd!

De HRJ inventariseerde de maatregelen die de hoven van beroep en de arbeidshoven hebben genomen om hun werking te verbeteren en de gerechtelijke achterstand weg te werken. De HRJ baseerde zich daarvoor op de werkingsverslagen die de hoven jaarlijks dienen op te stellen. Uit de analyse blijkt dat de gerechtelijke instanties volop bezig zijn met de versterking van de interne controle 

Deze positieve dynamiek zet zich door bij Justitie. Het is een beweging die noodzakelijk is gelet op de nieuwe verantwoordelijkheden van de korpschefs en de bijkomende vereisten die voorvloeien uit het autonoom beheer van de rechterlijke orde.

De strijd tegen de gerechtelijke achterstand kan echter alleen worden gewonnen indien er bijzondere aandacht wordt geven aan de human resources. Er moeten voldoende magistraten en personeel zijn om de vele taken van Justitie uit te voeren.

U kan het verslag van de HRJ hier terugvinden.