HRJ ondersteunt ‘Ik geloof in de rechtsstaat’

Op 9 januari 2020 richtten Nederlandstalige en Franstalige magistratenverenigingen samen met de advocatuur een gemeenschappelijke platformtekst aan de informateurs. Hierin dringen zij aan op maatregelen om de toegang tot justitie te verzekeren. Ze pleiten ook voor een correcte verdeling van de middelen, de implementatie van het verzelfstandigd beheer, een goede infrastructuur, performante digitalisering en een kwalitatieve dienstverlening.

De Hoge Raad voor de Justitie deelt deze bekommernissen die ook aan bod kwamen in zijn memorandum en ondersteunt dan ook deze eisenbundel om het vertrouwen van de burger in justitie te verhogen. Zonder vertrouwen, geen rechtsstaat. Zonder rechtsstaat, geen vertrouwen.