Indienstneming van auditors (m/v/x)

Om zijn auditopdracht te helpen realiseren neemt de Hoge Raad vier auditors in dienst: een auditor voor het Nederlands kader en drie auditors voor het Frans kader.