Magistraten en hoe ze kunnen communiceren, al dan niet via sociale media

De Belgische Hoge Raad voor de Justitie was actief betrokken bij de totstandkoming van enkele rapporten van internationale organisaties. In 2018 keurde het Europees Netwerk van Hoge Raden voor de Justitie (ENCJ) een rapport goed dat gaat over het uitwerken van een communicatiestrategie voor de rechterlijke macht.  Eind 2018 was er de goedkeuring van een tekst over het omgaan met sociale media door het Franstalig Netwerk van Raden van de Gerechtelijke Magistratuur (RFCMJ). In 2019 verscheen het rapport van het ENCJ dat eveneens het omgaan met sociale media betreft.

Telkens worden nuttige aanbevelingen geformuleerd.

Omwille van het belang van deze teksten, koos de HRJ ervoor om ze te vertalen.

Hieronder de linken naar de (vertalingen van de) documenten: