Meldpunt bewindvoering

Op vrijdag 6 januari 2017 werd het “Meldpunt Bewindvoering” (www.meldpuntbewindvoering.be) voorgesteld in de lokalen van de Hoge Raad voor de Justitie. De voorstelling werd ingeleid door mevrouwKristine Hänsch, lid van de HRJ, en gebeurde in het bijzijn van verschillende voorzitters van vrederechters en rechters in de politierechtbanken.

Het meldpunt is een initiatief van een vijftigtal Vlaamse welzijnsorganisaties dat logistiek wordt ondersteund door de VZW Inclusief Vlaanderen.

Aanleiding van de oprichting van dit meldpunt was de open brief die deze organisaties in 2016 op Driekoningendag naar de gerechtelijke instanties en beleidsvoerders stuurden om aandacht te vestigen op problemen inzake de toepassing van de nieuwe wet inzake bewindvoering.

Het meldpunt heeft tot doel om deze problemen in kaart te brengen en om aanbevelingen te formuleren.

De Hoge Raad voor de Justitie hecht veel belang aan de problematiek van de bewindvoeringen en bracht er in het verleden reeds verschillende adviezen en aanbevelingen over uit. Hij kijkt dan ook uit naar het resultaat van dit initiatief en zal het aandachtig volgen.