Memorandum van de Hoge Raad voor de Justitie

De Hoge Raad voor de Justitie heeft op 23 juli 2014 aan de formateurs van de nieuwe federale regering, alsook aan de voorzitters van de partijen die deel uitmaken van de formatiebesprekingen, zijn “memorandum” bezorgd.

Het bevat denkpistes en concrete voorstellen voor het bevorderen van de goede werking van de Justitie in ons land en het verbeteren van haar dienstverlening aan de burgers.