Nederlandstalige commissie voor de evaluatie van de gerechtelijke stage - Oproep tot de kandidaten