Nieuw HRJ-lid Frank Judo aan de slag

Advocaat Frank Judo is deze maand aan zijn werkzaamheden begonnen als nieuw lid van de Hoge Raad voor Justitie. Hij werd in november aangeduid door de Senaat en vervangt professor Paul Van Orshoven (KUL), nadat deze ontslag had genomen. Judo  is partner  van het advocatenkantoor Liedekerke, lector aan de Koninklijke Militaire School en ook werkzaam aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven.

De Hoge Raad voor de Justitie telt 44 leden die een mandaat van vier jaar uitoefenen: 22 magistraten en 22 niet-magistraten (van wie 8 advocaten, 6 professoren van een universiteit of hogeschool en 8 leden uit het middenveld). De 22 niet-magistraten worden aangeduid door de Senaat. Judo is lid van de Nederlandstalige advies- en onderzoekscommissie (AOC) binnen de HRJ. De AOC’s houden zich onder meer bezig met het verlenen van adviezen en aanbevelingen aan de politiek, klachtenbehandeling, audits en bijzondere onderzoeken en het monitoren van interne controlemechanismen.