Nieuw lid HRJ

Op 10 februari 2017 werd Dirk Van Daele, hoogleraar aan de KU Leuven, door de Senaat aangeduid als lid niet-magistraat van de HRJ. Hij vervangt Laurent Waelkens, eveneens hoogleraar aan de KU Leuven, als lid van de Verenigde Advies- en Onderzoekscommissie van de HRJ.