Nieuw lid van de HRJ

In toepassing van artikel 259bis-5, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek wordt mevrouw Kristine HÄNSCH, rechter in de Nederlandstalige politierechtbank Brussel, met ingang van 28 februari 2019 als Nederlandstalig effectief lid (magistraat) van de Hoge Raad voor de Justitie vervangen door de heer Karel VAN CAUWENBERGHE, onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen.