Nieuw lid van de HRJ : Arnaud d'Oultremont

De vervanging van mevrouw Magali Clavie door de heer Arnaud d'Oultremont als Franstalig lid-magistraat van de Hoge Raad voor de Justitie wordt vandaag bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Mevrouw Magali Clavie was tot 31 maart 2020 lid van het bureau van de HRJ en voorzitter van de Franstalige en de verenigde advies- en onderzoekscommissie. Tijdens haar eerste mandaat bij de HRJ tussen 2012 tot 2016 was ze was lid van de Franstalige benoemings- en aanwijzingscommissie. We zijn haar bijzonder dankbaar voor de belangrijke bijdrage die ze heeft geleverd aan de uitstraling van onze instelling via de verschillende functies die ze er tijdens haar twee mandaten heeft uitgeoefend. We wensen haar veel succes als voorzitter van de Kansspelcommissie! Ze werd in die functie benoemd bij koninklijk besluit van 19 maart 2020.

 De heer Arnaud d'Oultremont is eerste substituut-procureur des Konings bij het parket van Namen en werd bij koninklijk besluit van 14 november 2016 benoemd tot federaal magistraat bij het federaal parket voor een termijn van vijf jaar. Hij zal als lid zitting nemen in de Franstalige advies- en onderzoekscommissie.​