Oproep tot de kandidaten voor een mandaat van lid-magistraat van de Hoge Raad voor de Justitie

Het mandaat van de huidige leden van de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) verstrijkt in september 2020. In de loop van het eerste semester van 2020 zullen dus 44 nieuwe leden moeten worden aangesteld voor een mandaat van vier jaren (2020-2024).

De  22 leden-magistraten van de HRJ worden verkozen door hun collega-magistraten. De oproep tot de kandidaten-magistraten werd op 10 januari 2020 door de HRJ bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. De verkiezing vindt plaats op vrijdag 24 april  2020.

De 22 leden niet-magistraten worden benoemd door de Senaat. De oproep tot de kandidaten niet-magistraten werd door de Senaat in hetzelfde Belgisch Staatsblad van 10 januari 2020 gepubliceerd.

Meer info.