Proberen te begrijpen om te verbeteren!

De Verenigde Advies- en Onderzoekscommissie (hierna “VAOC”) van de Hoge Raad heeft via de media vernomen dat het Hof van Cassatie recent een vonnis van een rechtbank zou vernietigd hebben omdat het door een verkeerde rechter ondertekend was.
Dit zou betekenen dat de rechtszaak, die al 17 jaar zou lopen, opnieuw moet worden behandeld door een andere rechtbank. De VAOC begrijpt de ontsteltenis die dit teweeg brengt en heeft de voorzitter van de betrokken rechtbank om verduidelijking gevraagd. De VAOC wenst niet alleen te weten wat er juist fout zou zijn gegaan, maar ook te bekijken hoe zoiets in de toekomst kan worden vermeden.