Scheiding der machten: ieder zijn rol!

En als elke macht haar rol zou behouden en van wederzijds respect zou getuigen, in plaats van een kakofonie op alle niveaus te veroorzaken, zou dat niet meer bijdragen tot het behoud van hun legitimiteit en het vertrouwen van de burger? 

Ministers, parlementsleden en magistraten hebben niet alleen de plicht hun respectieve bevoegdheden uit te oefenen, maar ook om waardig elkaars bevoegdheden te eerbiedigen en er zich niet in te mengen.

De HRJ betreurt te moeten wijzen op een dergelijke evidentie.

Het Bureau van de Hoge Raad voor de Justitie