Spoednota over diverse bepalingen inzake justitie i.v.m. Covid-19 (II)

De waarnemende voorzitter van de verenigde advies- en onderzoekscommissie en de voorzitter van de Nederlandstalige advies- en onderzoekscommissie hebben bij hoogdringendheid een nota opgesteld over een ontwerp van wetsvoorstel dat voorziet in bepaalde maatregelen voor Justitie i.v.m. de strijd tegen COVID-19. Op maandag 13 april 2020 bezorgden ze deze nota aan de Minister van Justitie Een herwerkte versie van dit wetsvoorstel werd inmiddels ingediend in de Kamer (document 1181/01).