Terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank: behoud het specifieke van dit waardevol instrument

Magali Clavie en Christian Denoyelle werden op dinsdag 3 maart gehoord in de Commissie Justitie van de Kamer. Deze commissie bespreekt vier wetsvoorstellen voor de uitbreiding van de terbeschikkingstelling van de SURB voor alle daders van terroristische misdrijven of seksuele misdrijven.

Klik hieronder voor de nota die de parlementsleden hebben gekregen.