Verklaring van het Uitvoerend Bureau van het ENCJ over de situatie in Polen

Het Uitvoerend Bureau van het ENCJ biedt zijn volledige steun aan de rechters in Polen in deze moeilijke tijden.

De gedwongen vervroegde uittreding van 27 rechters van het Hooggerechtshof, onder wie de voorzitter, mevrouw Gersdorf, is een nieuwe poging om de rechterlijke macht onder controle van de regering te brengen. Het is absoluut noodzakelijk dat de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht door de regeringen wordt gerespecteerd. Een democratisch systeem dat gebaseerd is op de rechtsstaat kan alleen goed functioneren als de onafhankelijkheid van rechters wordt gewaarborgd. Bovendien is de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht van cruciaal belang voor het behoud en de versterking van het wederzijds vertrouwen tussen de gerechtelijke overheden in de Europese Unie. De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht speelt ook een centrale en onontbeerlijke rol bij het waarborgen van de naleving van het EU-recht.

Rechters moeten zich uitspreken als de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de rechtsstaat in het gedrang komen. Het Uitvoerend Bureau van het ENCJ steunt de Poolse rechters die deze plicht vervullen.

Brussel, 4 juli 2018