Laatste nieuwtjes

Sorteer volgens Titel Datumsort icon
25/10/2013
Algemene vergadering HRJ neemt akte van de brief van 18 oktober 2013 van de Senaat
21/11/2013
Het Jaarverslag 2012 van de Hoge Raad voor de Justitie is online beschikbaar
18/12/2013
Advocaat Frank Judo is deze maand aan zijn werkzaamheden begonnen als nieuw lid van de Hoge Raad voor Justitie.
29/01/2014
De HRJ zal vanaf april kunnen overgaan tot het voordragen van de meest geschikte kandidaten
19/02/2014
Brief van de HRJ aan de Minister van Justitie
27/02/2014
In welke mate geniet de Belgische justitie vertrouwen? Gelooft de burger in een eerlijk proces? Hoeveel vertrouwen stelt hij in de rechters? Welke mening heeft de burger over de bemiddeling in strafzaken?
03/04/2014
Op 1 april 2014 verdwenen de 27 gerechtelijke arrondissementen die we tot dan kenden, om er voortaan slechts 12 te vormen. De nieuwe arrondissementen worden ingedeeld op basis van de provinciegrenzen ...
16/07/2014
De Hoge Raad voor de Justitie heeft kennis genomen van het artikel “Désignation des magistrats: soupçons de tricherie au Conseil de la Justice” verschenen in de editie van Le Soir op 15 juli 2014 en de geruchten in verband met inbreuken
01/08/2014
De Hoge Raad voor de Justitie heeft op 23 juli 2014 aan de formateurs van de nieuwe federale regering, alsook aan de voorzitters van de partijen die deel uitmaken van de formatiebesprekingen, zijn “memorandum” bezorgd.
15/09/2014
Op 14 mei 2014 werd de wet van 4 april 2014 “tot hervorming van de procedure van klachtenbehandeling bij de Hoge Raad voor de Justitie” bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.